Historie

Sinds de ijstijd heeft de mens zijn hoofd bedekt en getooid.
Aanvankelijk waren hoofddeksels een vorm van bescherming tegen de elementen, vallende voorwerpen of verwondingen.
Maar algauw werden hoeden een uitdrukkingsvorm van status, traditie en stijl. Verder hebben ze een belangrijke rol gespeeld in de sociale geschiedenis in de twintigste eeuw. In die eeuw is er veel variatie geweest in hoeden en hebben hoedenmakers hun creativiteit uitgedrukt door ontwerpen aan te passen aan de tijdgeest en de mode. Hoeden zijn de modeaccessoires van de eeuw.

In al hun verschillende stijlen, stemmingen en gedaanten zijn ze een afspiegeling van de sociale en politieke veranderingen van de laatste honderd jaren.
Mensen weten van de hoed en de rand ; komen met de hoed in de hand door het ganse land en toveren trucs uit de hoge hoed.
“Chapeau” is in Frankrijk (waar ooit Chanel begon als hoedenmaker) een uitroep van bewondering en het Nederlandse equivalent “petje af” wordt gebruikt om te complimenteren. Als onderdeel van een uniform kan een hoed een teken zijn van macht en status, maar hij kan ook een teken zijn dat iemand bij een groep hoort of zich onderscheidt. Hoeden kunnen een uitdrukking zijn van hiërarchie, beroepsmatige status aangeven, sociale rangen en gebeurtenissen weergeven of traditionele overgangsrituelen benadrukken bij huwelijken en begrafenissen.

Hoeden etiquette

Het afnemen van de hoed of lichtjes aanraken is vergelijkbaar met het salueren in de militaire etiquette.
Het was een kwestie van vertrouwen winnen.

Wat betreft eten met een hoed op: als het binnenshuis gebeurd is het net zo onbeleefd als het aanhouden van je jas. De functie van de hoed is bescherming tegen vuil en het weer, en die bescherming is binnenshuis niet nodig. Er zijn wat uitzonderingen op de regel, zoals het verplicht bedekken van het hoofd in de moskee, synagoge of tempel. In een Christelijke kerk daarentegen is het ophouden van een hoofddeksel juist weer ontoelaatbaar. Althans voor heren. Dames mogen hun hoed wel ophouden.

Tips

Na zes uur ’s avonds mag u uw hoed afzetten (ook de dames).

“If you want to get ahead, get a hat”
“If you have a bad hairday, put on your hat”